Här är tidigare artiklar som presenterats på första sidan.
Beslutet har fördröjts.
Eftersom vårt ärende/projekt inte är högprioriterade har det fått flytta på sig några gånger i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Vi fortsätter att hålla tummar och tår. Ett besked är att vänta inom kort och då meddelar vi här och på FaceBook sidan. Hav tålamod så länge vi är ju vana att vänta.
Nu närmar sig det avgörande beslutet.
Den 30 augusti sammanträder kommunstyrelsen där skall vår projektansökan beredas för beslut till kommunfullmäktige den 26 september. Vårt projektkompendium har legat ute på alla kommunens instanser under hela sommaren för att ha god tid på sig att studera den. En verkligen spännande tid är framför oss nu.
Stacks Image 2006
Stacks Image 1998
18 april sattes den nya skylten upp, äntligen. Nu hittar besökare oss betydligt lättare.
Projektansökan för Museispårvägen i det närmaste färdig.
Den projektansökan som skall ligga till grund för museispårvägen i Gävle håller nu på att slutbearbetas. Den skall därefter lämnas in till Kommunstyrelsen som skall förbereda den till kommunfullmäktige i maj/juni då tas beslutet om Museispårvägen en historisk dag får vi innerligt hoppas på. Så nära som vi nu är en museispårväg har vi aldrig tidigare varit.
Ett stort steg för museispårvägen i Gävle.
Så kom då äntligen den dagen då förstudien av planerade museispårvägen satte igång. Många tekniska termer och beräkningar diskuterades flitigt.
Det är ett styvt jobb de har framför sig för att kunna få en så rättvis kostnadsberäkning som möjligt och täckande prospektering som det bara går.. Det är vad kommunen vill ha in för att kunna ta det slutgiltiga beslutet och se vart medlen skall sökas. Ytterligare ett steg närmre alltså.
Stacks Image 1960
Tisdagen den 23 feb. inleddes förstudien av prospekteringen av den planerade museispårvägen i Gävle.
Från Vänster: Arto Linna Broby Spår, Bogdan Luczak Ramböll Stockholm ,Daniel Ersson SSS-Gävleavdelningen, Stefan Widén SS Stockholms Spårvägar.
Stacks Image 1964
Bogdan, Arto, Daniel och Stefan på väg att inspektera järnvägen
Stacks Image 1916
Stockholms Spårvägars trafikledningsbil fick vara med på inspektionen.
Stacks Image 1892
Växlar ses över för att kunna ta både spårvagnar och järnvägsvagnar.
Stacks Image 1868
23-12-2015 kom en julklapp till Svenska Spårvägssällskapet Gävleavdelningen. H.M. Carl XVI Gustaf har beviljat oss fondmedel ur Konung Gustaf VI Adolfs fond för Svensk kultur.
Ett personligt brev från Hans majestät konungen där han förklarar att han beslutat att ge oss medel till projektet för renovering av släpvagnen 104 från 1910.
Detta är för oss mycket hedersamt. Brevet är av pegamenterad kvalitét och med Kungliga slottets brevhuvud i förhöjt tryck samt Gustaf VI Adolfs monogram personligt undertecknad av H.M. Carl XVI Gustaf.
Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

151217+HMK+GVIA+stiftelse+foto+H+Garlöv+031
Kungen, Erik Norberg och Lars Engwall under mötet på Kungliga slottet. Foto: Kungahuset.se


Torsdagen den 17 december hölls utdelningssammanträde i Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ger anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård.
Projektet fortskrider med oförändrad kraft.
Under veckan som gått har renoveringarna av de gamla maskinerna blivit nästan klara. De skall ju användas i renoveringen av vagnarna framöver.
Stacks Image 1809
Stacks Image 1812
Snickaren Hama i full fart med tillverkning av besökstrappan.
Stacks Image 1818
Som i sagan om den fula ankungen så blev även pressen kanske något av en svan, en riktigt vacker pjäs
Stacks Image 1825
Stacks Image 1828
De gamla Domkrafterna för vagnslyft har fått färg även under och är strax klar att brukas.
I går kom trucken äntligen.
Stacks Image 1697
Schenker levererade trucken. Chauffören fick ställa upp på en bild.
Stacks Image 1701
En BT truck, en snygg liten maskin som kommer väl till pass.
Renoveringarna tar form.
Stacks Image 1642
Stacks Image 1645
Den gamla bandsågen från 1950-talet återfår sin ursprungsfärg och förgyllning.
Full aktivitet med praktikanterna.
Stacks Image 1583
Stacks Image 1586
Den gamla fanérpressen får sig en ansiktslyft den med. Snickargänget tillverkar verktygstavlor.
Stacks Image 1549
Stacks Image 1541
Utbyggnaden är nu klar och organiseringen av delar till vagnarna skall göras. Varje hylla får sin märkning och varje hyllplan sin sedan går det lätt att lägga in allt på data.
Stacks Image 1525
Stacks Image 1517
Ett studiebesök på fordonsmagasinet och renoverings delen gjorde att de duktiga hantverkarna fick en större inblick i renoverandes konst. De har själva utbildning i Snickeri, el, och måleri bland annat.
SSS-Riks årsmöte i Gävle
11-12 april 2015.
En otroligt givande helg för Gävleavdelningen.
Vi är mycket glada att fått stå värd för SSS-Riks årsmöte. Det var en givande helg och alla var mycket glada och uppskattade vårt upplägg.
Stacks Image 1477
Ett femtiotal medlemmar hitresta från hela Sverige besökte Gävle då Gävleavdelningen stod värd för Riks årsmöte 2015
Stacks Image 1461
Jörgen Thyr fick ett hedersomnämnande och mottog pris och diplom för sitt fleråriga stöd till Gävleavdelningen både med maskiner och lokalförvaring.
Stacks Image 1445
Besökarna guidades på fordonsmagasinet i Gävle vilket var ett uppskattat inslag.
Stacks Image 1429
Helgen avslutades i Gävles spårvagnshall ännu ett uppskattat inslag tyckte besökarna.
Vi skriver ett nytt år, 2015. Ett mycket händelserikt år väntas för Gävleavdelningen.

VI har som säkert de flesta vet nu flyttat in i vår nya spårvagnshall i Gävle på Femte Tvärgatan 4, Brynäs endast 150 meter från det tänkta museispåret.
Efter julhelger och vila kommer vi nu att installera oss i de nya lokalerna. Vi nalkas även ett Årsmöte i Gävleavdelningen den 17 februari där efter drar uppstarten igång med full fart. Vi planerar att återuppta de renoveringsprojekt som så hastigt fick avbrytas våren 2014. Det är släpvagnen 104 och Hägglunds mustangen 23 som står först på tur. Spårvagn nr.1 kommer att löpa som ett projekt vid sidan om då den kommer att ta längre tid än de övriga.

Vi kommer att återuppta samarbetet med unionen GUS = Gävle, Uppsala, Sundsvall under våren och erbjuda renoverings helger m.m. Gävle kommer att stå värd för riks årsmöte den i april vilket är första gången för Gävleavdelningen.

Planerat är också att föra vidare diskussioner med Gävle kommun, Atlasgruppen, Gasklockorna, Tekniska Kontoret med flera för att finna den bra lösning på den tänkta museispårvägen. Vi har nu ett drömläge där vi nu är så nära spåret som man bara kan komma och utifrån det kan vi så bygga en framtid med en museispårväg och ett spårvägsmuseum är vår ambition och förhoppning.

Gävleavdelningen vill rikta ett stort tack till Jörgen Thyr som hjälpte oss med flytten den 15 december, en verklig kraft och proffsig hjälp av företaget Sören Thyr AB.


Thomas Dahl, ordförande SSS-Gävleavdelningen

Stacks Image 1405
Gävle ettan rullar in i sin nya hall.
Stacks Image 1389
Nu har både släpvagnen 104 och motorvagn 1 åter igen en spårvagnshall i Gävle. Nu väntar bara Gävlemustangen nr. 23 på att få komma in till våren då vi får utvidgat utrymme.

Äntligen, äntligen så är det då en realitet, Gävle har fått en ny Spårvagnshall.

Efter en mycket turbulent vår, sommar och höst så lyckades vi rädda kvar de kvarvarande spårvagnarna från Gävle att transporteras bort från Gävle denna gång kanske för all tid.
Så vände då äntligen det i november vi fick kontakt med en fastighetsägare som ville ha oss i sitt stall.

Elgro fastigheter AB heter dom och vi kände på en gång att allt stämde mellan oss, som ordförande uttryckte det, - "Det sa bara klick mellan oss".
Kontrakt skrevs den 2 december 2014 på medlemsmötet som blev vittnen till det smått historiska ögonblicket. Sedvanlig handskakning bekräftade sedan det ingångna avtalet.

Nya platsen är Femte Tvärgatan 4 och 2. Där även vårt kontor kommer att finnas.

Vi ser nu med stor tillförsikt och glädje på det kommande samarbetet samt det fortsatta arbetet med visionen en museispårväg i Gävle. Nya diskussioner kommer att återupptas men såväl kommunen som tekniska kontoret, byggnads, Atlasgruppen, gasklockorna för att planera en museispårväg.
Förutsättningarna har nu ändrats till ett mycket bra läge för Gävleavdelningen och den vision vi haft under många år.

Gävle får nu alltså tillbaks sina spårvagnshallar efter 46 år vilket är historiskt. Vi har en mindre yta just nu men har möjlighet att utvidga i en nära framtid. Även ett museum kan inrymmas i framtiden.

Vi går nu mot 2015 och årsmöte därefter kommer allt att starta upp och renoveringarna börja återigen.

Fortsatta diskussioner med Gävle kommun, tekniska nämnden ,Byggnads, Atlasgruppen och Gasklockorna kommer att påbörjas igen. Samarbetesunionen GUS (Gävle, Uppsala, Sundsvall) kommer att starta upp igen efter uppehållet i våras.

Det är med en glädje vi nu går vidare i Gävleavdelningens utveckling.


Thomas Dahl, ordförande SSS-Gävleavdelningen

Stacks Image 611
Högtidlig kontraktskrivning skedde den 2 december 2014. ordföranden Thomas Dahl fr v. Elgros fastighetsägare Gunnar Helin och Sekreteraren Daniel Ersson.
Stacks Image 619
Handskakning för att befästa avtalet gjordes med medlemsmötet som vittne.

Gävlevagnar får nytt liv

Onsdagen den 11 juli 2012 går till historien som den dag då Gävlevagnarna nummer 1 från 1909 och släpvagn 104 från 1910 åter rullade på Gävles gator för en kort stund mellan den gamla förvaringen och till de nya lokalerna. De gamla Gävlevagnarna flyttades till nya fräscha lokaler där renoveringsarbetet som stått still ett flertalet år kommer att återupptas efter sommaren.

Det har varit många och långa turer för att komma hit men nu är vi på plats. Gävleavdelningen känner inga gränser för den glädje av att äntligen kunna se framåt och mot 2014 då ett 105-års jubileum kommer att gå av stapeln 2014 är det 105-år sedan första vagnarna rullade i Gävle.
Bengt Björkman var specialinbjuden denna dag då han som liten grabb fick köra 1:ans spårvagn utan passagerare ett flertalet gånger. Jag känner mig hedrad, sa Bengt Björkman när han styrde sin gamla "kompis" in i de nya lokalerna, jag fick en tår i ögonen talade Bengt om efteråt.
Och det är nästan så man hörde hur 1:ans spårvagn drog en lättnadens suck när den efter år äntligen fick spårkontakt igen. Släpvagnen 104 som kom strax efteråt sträckte på sig i all sin ståtlighet.
En vagn till, Bomhusvagnen nummer 23 som gick på Bomhuslinjen, kom hem igen efter 56 år 14 december 2012.
Det var 1956 i april månad som de tre Bomhusvagnarna 22, 23 och 24 lämnade Gävle för att ingå i Göteborgs spårvagnstrafik.
Ytterligare en Gävlevagn finns bevarad i Malmköping det är nummer 21 en Siemensvagn (
färgbild finns längst upp på sidan). Kanske den en dag också kan ingå i Gävles spårvagnsflotta.
Gävleavdelningen fortsätter sitt arbete mot målet att Gävle skall ha en museiespårväg 2014 med förnyad energi.
Stacks Image 628
1:an Daniel Ersson och Jörgen Thyr rullar in gävle 1:an i GJTs lokaler.

Foto: Thomas Dahl.

Stacks Image 589
104an lossas vid GJT, Anders Skoog, Daniel Ersson, Bo Forssberg och Sören Eriksson.

Foto: Thomas Dahl.

 

www.000webhost.com