2015 03 10
Just nu befinner vi oss i ett starkt upparbetningsskede. De olika projekten kommer startas upp efterhand.
Nu har verksamheten kommit igång.
16 juni började våra praktikanter att komma. det är ett samarbete med Arbetsförmedlingen och SSS-Gävleavdelningen. De har i grunden ett hantverksyrke från sitt hemland det kan de överföra till vår verksamhet och de får i utbyte möjlighet att lära sig det Svenska språket och få kontaktnät i nom yrkesgrupperna.

PROJEKTSTART. PROJEKTET ”SÄTT HJUL PÅ GÄVLE 104:AN” HAR STARTAT. 18 JULI 2013

Stacks Image 461
Onsdagen den 10 juli är en historisk dag ,en milstolpe i renoveringshistoriken av Gävles släpvagn 104. Projektgruppen samlades för att gå igenom projektet den dagen. Efter titt på den tidigare byggda ramen och sedan genomgång av de ritningar som fanns då och de original som nu har kommit fram på Gävles släpvagnar 101-104 så insåg gruppen att de tidigare var fel vagn som ramen var byggd efter. Det är en Norrköpingsvagn som var liknande men breddmåtten stämmer inte med Gävlevagnen beslutet blev denna dag att bygga en helt ny ram efter originalritningarna som nu finns. Det skulle kosta mer att riva och bygga om med personal och så vidare därför beslutades att bygga nytt. Den befintliga ramen kommer att sparas och byggas något annat av till den kommande spårvägen.

Vagnskorgen gicks igenom och skall fortsätta att renoveras. De delar som tidigare finns och har nytillverkats kommer att hämtas för att sedan sammanföras med projektet. Träarbete skrapning nytillverkning av trädetaljer smidesjärn och bult, spik kommer att fortgå under tiden när den nya ramen tillverkas. Det är ett roligt och intressant arbete som ligger framför oss.

Thomas Dahl

Stacks Image 827
Släpvagn 101-104 färdiga att levereras från fabrik till Gävle 1910.
Ny union GUS född.
Den nya loggan för den nya samarbetsunionen mellan Gävle, Uppsala och Sundsvallsavdelningarna. Ett samarbete som vi hoppas skall utmynna i en värdefullt och intressant framtid för de tre avdelningarna. Det är ett stort steg för alla avdelningarna och vi ser med tillförsikt och framtidstro genom denna union. Utbyte, mervärde för medlemmar och ett stärkt regionssamarbete är ledstjärnan i samarbetet. Ordförandena i dessa Avdelningar är Gävle: Thomas Dahl, Uppsala: Mathias Rickman Sundsvall: Kjell Pallén
Stacks Image 835
Släpvagnarna 101-104 levererades till Gävle 1910 i juni och sattes i trafik på en gång.
 

www.000webhost.com